Խուսափողական կապվածություն

Ըստ կապվածության տեսության՝ գոյություն ունեն կապվածության երեք ձևեր, և մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում և պատասխանում հարաբերություններում մոտիկությանն ու սիրոն։ Այս երեք ձևերը գալիս են մանկությունից և անդրադառնում են հասուն մարդկանց մոտ հարաբերություններ կազմելու վրա։

Որտեղի՞ց են գալիս այս կապվածության ձևերը։
Մանությունը շատ կարևոր դեր ունի.

Աղբյուր՝ Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find—and Keep—Love, Amir Levine, Rachel Heller